Advisors and Trainers in Occupational Health and Safety

 

Our services

AC PARTNERS oferuje usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez: 1. sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy oraz prowadzenie szkoleń […]

Occupational Health and Safety Training

Oferujemy szkolenia BHP w języku polskim i specjalistyczne szkolenia dla kadry zarządzającej w języku angielskim. Jesteśmy w stanie zapewnić państwu, […]

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie BHP.

Szczegółowo kwestia szkoleń BHP została unormowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. Rozporządzenie to określa:
1) szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP;
2) zakres szkolenia;
3) wymagania dotyczące treści i realizacji programu
szkolenia;
4) sposób dokumentowania szkolenia;
5) przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy
mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Państwowa Inspekcja Pracy

Contact Us

    en_USEnglish